Panini

 • Smoked Turkey

  Turkey $9.50

  Turkey, asparagus, provolone, tomato and pesto

 • Vegetables

  Veggies $9.50

  Mozzarella, zucchini, eggplant, tomato, avocado, pesto

 • Roasted Chicken Panini

  Roasted Chicken $9.50

  Chicken curry, spinach, date, sun dried tomato

 • Prosciuto Panini

  Prosciutto $11.00

  Prosciutto, provolone, roasted red peppers, balsamic glaze

 • Smoked Salmon

  Salmon $11.00

  Smoked salmon, tomato, avocado, aioli tomato pesto